Members

General Members

 1. CyberSecurity Malaysia
 2. MIMOS Berhad
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia
 4. Universiti Malaya
 5. Universiti Malaysia Sabah
 6. Universiti Multimedia
 7. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
 8. Universiti Putra Malaysia
 9. Universiti Sains Islam Malaysia
 10. Universiti Sains Malaysia
 11. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
 12. Universiti Teknologi MARA
 13. Universiti Tenaga Nasional
 14. Universiti Tunku Abdul Rahman

Focus Group Members

 1. National Cyber Security Agency (NACSA), National Security Council (NSC)
 2. CyberSecurity Malaysia
 3. MIMOS Berhad
 4. Universiti Malaya
 5. Universiti Multimedia
 6. Universiti Putra Malaysia
 7. Universiti Sains Islam Malaysia
 8. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
 9. Universiti Tenaga Nasional
 10. Universiti Tunku Abdul Rahman

MySEAL Evaluation Committee

 1. CyberSecurity Malaysia
 2. MIMOS Berhad
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia
 4. Universiti Malaya
 5. Universiti Multimedia
 6. Universiti Putra Malaysia
 7. Universiti Sains Islam Malaysia
 8. Universiti Sains Malaysia
 9. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 10. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
 11. Universiti Teknologi MARA
 12. Universiti Tenaga Nasional
 13. Universiti Tunku Abdul Rahman
 14. Xiamen University Malaysia

Have a question?

myseal.fg [at] cybersecurity.my · +60 3 8800 7999 · +60 3 8008 7000
Contact Us